Pirula.net

?dv?z?lj?k a Pirula oldalain, amihez B?RKI hozz?j?rulhat, belejav?that ?s hozz?sz?lhat.

 
 

Magyar Sz?t?r      F    Angol sz?t?r      R?vid?t?sek sz?t?ra

A ?  B C Cs D E ? F G Gy H  J K L Ly M N Ny O ? ? Ő P Q R S SZ T Ty U ? ? Ű V W X Y Z Zs
Hozz?j?rul?sok, kieg?sz?t?sek,
nem lelt szavak ?s hibajelent?sek:
K?rj?k kattintson ide.

Figyelem!!!
Az oldal tartalm
?t folyamatosan ?thelyezz?k a www.super55.com oldalra, ahol egyszerűbb ?s hat?konyabb a keres?s, egyszerűbb az ?j szavak hozz?ad?sa. Az ?j oldalhoz folyamatosan t?bb ?s t?bb nyelvet adunk. Ha a pirula.net oldalon egy adott kifejez?st nem tal?lt, k?rj?k l?togasson el a www.super55.com oldalra.

fabella - a gastrocnaemius izom later?lis fej?nek az ?nj?ban tal?lhat? sezamcsont, fabella

facet denerv?ci?

faci?lis - arccal kapcsolatos, facial

facies - arc, face

facta - t?nyek

facticius - mesters?ges, factitious

Factor V hi?ny - az alvad?shoz sz?ks?ges Factor V protein hi?nya ami v?rz?ssel j?r? probl?m?khoz vezethet, Factor V deficiency

Factor V Leiden ? (FVL), a Factor V Leiden az alvad?shoz sz?ks?ges Factor V protein vari?nsa. Azok az emberek akiknek Factor V Leiden-j?k van 5-sz?r nagyobb az es?ly?k v?rr?g?k k?pz?s?re. A legt?bb ember viszont nem fog v?rr?g?ket k?pezni.  

factum - t?ny

faecalis - sz?klettel kapcsolatos, fecal

faeces - sz?klet, stool, feces

fagocita - fal?sejt, phagocyte

fagocit?zis - sejtfal?s, A szil?rd anyagok sejt ?ltal val? elnyel?se., phagocytosis

faggy? - sebum, sebum

fagy??r - seborrhoea, seborrhea, (bővebben)

faggy?s - sebaceus, sebaceous

fah?j - cinnamon

f?jdalmas k?z?s?l?s - dyspareunia, painful intercourse (t?m?k)

f?jdalmatlan - indolens, indolent, painless

f?jdalom - dolor, pain

-f?jdalom - -algia, -dynia, -algia, -dynia

f?jdalom - algo-, pain-

fajtalans?g - aberratio sexualis, sexual aberration

falange?lis - ujjperccel kapcsolatos, phallangeal

falciformis - sarl? alak?,

falcsont - os parietale, parietal bone

falcsonti - pariet?lis, parietal

falx - sarl?,

fantazmag?ria - agyr?m

f?rad - getting tired

f?radt - tired

farinae - lisztel kapcsolatos (Dermatophagoides farinae - poratka),

faringe?lis - garattal kapcsolatos, pharyngeal

faringoszk?pia - garatt?kr?z?s, pharyngoscopy

farizom - musculus gluteus, gluteal muscle

farkas?hs?g - l?sd: bulimia

farkas?tv?gy - l?sd: bulimia

farkasvaks?g - hemeralopia, sz?rk?leti vaks?g, A szem k?ptelen azonnal alkalmazkodni a s?t?ts?ghez, ?s a beteg gyeng?bben l?t sz?rk?letkor ?s s?t?tben. A leggyakoribb ok a vitaminhi?ny., hemeralopia

farmakol?gia - gy?gyszertan, pharmacology

farnokinon - K2-vitamin, vitamin K2

farok - cauda, tail

farokcsigolya - vertebra coccygea,

farokcsont - os coccygis,  tailbone

farokv?gi - l?sd: caudalis

fascia - izomp?lya, fascia

fasciculus - k?teg, fascicle

fat?lis - v?gzetes, fatal

faux - torok, throat

FDG felv?tel - fluoro-deoxigl?k?zzal k?sz?lt felv?tel, (szint?n l?sd a r?vid?t?sek sz?t?rat)

febrilit?s - l?zass?g,

febris - l?z, fever

fecundatio - megterm?keny?t?s, fertilisation

fecskendő - syringe

fedőh?m - epithelium, (bővebben)

feh?r - albus, white

feh?rje - ?sszetett term?szetes organikus anyag, melynek globul?ris, vagy rostos szerkezete lehet. Egym?shoz kapcsol?d? aminosavakb?l ?ll ?ssze. A feh?rj?k elengedhetetlenek az ?llő sejtek ?s v?rusok fel?p?t?s?hez., protein

feh?rjevizel?s - protein?ria, proteinuria

feh?rv?rsejt - leukocyta, leucocyte, B?rmely a v?r sz?ntelen sejtjeiből, amely maggal ?s cytoplazm?val rendelkezik ?s a szervezet immunit?s?ban t?lt be szerepet, white blood cell

feh?rv?rsejtsz?m - white blood cell count, WBC, (szakok)

feh?rv?rűs?g - leuk?mia, leukemia

fej - caput, head

fej?tm?rő ? head diameter

fejbiccentő izom - musculus sternocleidomastoideus, sternocleidomastoid muscle,

fejbőrvizenyő - cephaloedema,

fejecs - capitulum, (pl. csontnak kis fejszerű kidudorod?sa)

fejes - capitatus

fejescsont - os capitatum

fejetlen - acephalus

fejescsont - os capitatum (di?kok)

fejf?j?s - cephalalgia, cephalgia, headache

fejgy?m - atlas, atlas

fejker?let ? head circumference

fejkorpa - pityron,

fejverő?r - arteria carotis, carotid artery

fek?ly - ulkusz, ulcer

fekete - niger, black

fekete?llom?ny - substantia nigra, S?t?ten pigment?lt sz?rke?llom?ny r?teg a k?z?pagyban. Anyagcserezavarai kapcsolatban vannak a Parkinson betegs?gel ?s Huntington betegs?ggel.,

fekete f?ny - black light, (bővebben)

feketehal?l - pestis, plague

fekete himlő - variola, smallpox

fekete nyelv - lingua nigra, black tongue

f?lbeszak?t?s - interrupci?, interruption

f?lelem - pavor, fear

felfekv?s - dekubitusz, bedsore, decubitus

f?lficam - szublux?ci?, subluxation

felf?v?dott - inflatus, inflated

felh?g? - ascendens, ascendent

felhalmoz?s - akkumul?ci?, accumulation

felh?m - epidermisz, epidermis

f?lheveny - szubakut, subacute

felkar - brachium, upper arm

felkarcsont - humerus, humerus

felmenő - ascendens, ascendent

felold?d?s - l?zis, lysis

fels? fogak - upper teeth

felső-motoros neuron - upper motor neuron, Klinikai kifejez?s, a motoros k?reg azon neuronjaira, amelyek hozz?j?rulnak a corticospinalis ?s corticonuclearis p?ly?k alkot?s?hoz. Ez k?l?mb?zteti őket meg az als?-motoros neuronokt?l, amelyek a har?ntcs?kolt izmokat inerv?lj?k.

felsz?ll? - ascendens, ascendent

felsz?ll? hurkab?l - colon ascendens, ascendent colon, (di?kok)

felsz?n - facies, surface

felsz?v?d?s - reszorpci?, resorption

f?lteke - hemisphere, Egy szimetrikus, k?r?lbel?l k?r alak? test fele.,

fel?leti - szuperfici?lis, superficial

fementum - l?sd: enzim

femor?lis - combcsontal kapcsolatos, femoral

femoropatellaris
femur
- combcsont, femur

fen?k - fundus, fundus, bottom

fenestratio - ablak k?sz?t?se, ny?l?s k?sz?t?se valamin, valami felnyit?sa, fenestration

fenot?pus - phenotype, Az ?llő szervezetek megfigyelhető fizikai ?s bioch?miai tulajdons?gai, amelyek a genetikai k?dt?l ?s a k?rnyezettől f?ggenek.

fenyegető - imminens, imminent

f?nyiszony - fotof?bia, photophobia

f?nymikroszk?p - light microscope

ferde - obliquus, oblique

f?regbetegs?g - helminthiasis, helmintiasis

f?regny?lv?ny - appendix vermiformis, appendix, (di?kok)

f?regny?lv?ny-gyullad?s - appendicitis, appendicitis  (t?m?k)

f?regszerű - vermiformis, worm-like

f?rfias - virilis, masculine

ferritin - Ez egy vas-protein komplexus, amely eg?szen 23% vasat tartalmazhat, amely a vas ion ?s a apoferritin egyes?l?s?ből keletkezik. Megtal?lhat? a b?l ny?lkah?rty?j?ban, l?pben, csontvelőben, retikulocit?kban ?s a m?jban, ?s a vas t?rol?s?t ?s ?tvitel?t ir?ny?tja a b?lből a plazm?ba., ferritin, (szakok)

fertilit?s - term?kenys?g, fertility

fert?tlen?t?s - desinfection

fertőz?s - infekci?, infection

fertőző - infectiosus, contagiosus, infectious, contagious

f?sűs - pectinatus, pectinated, combed

fesz?t?s - extenzi?, extension

fesz?l?s - tenzi?, tension

fesz?lő l?gmell - tension pneumothorax

fetalis - magzattal kapcsolatos, fetal, (szint?n l?sd: fetus)

fetoszk?pia - fetoscopy

fetus - magzat a kilencedik h?t ut?n, fetus

fibra - rost, fiber

fibrill?ci? - 1. Finom, gyors egyed?l?ll? izomrostr?ngat?z?s az izom mozgat?sa n?lk?l., 2. A sz?v kamra, vagy pitvar gyors r?ngat?z? mozg?sa, amely a helyzet?től f?ggően a pulzus elveszt?s?hez, vagy a pulzus rendszertelens?g?hez vezethet.,  fibrilation

fibrillin-1 g?n - FBN1, Ez a g?n mut?lva van a Marfan szindr?m?ban ?s a MASS szindr?m?ban. Az FBN1 g?n k?dolja a fibrillin 1 proteint.,

fibrin - Rostos feh?rje, amely fontos szerepet j?tszik a v?ralvad?sban ?s fibrinog?nből keletkezik trombin hat?s?ra., fibrin

fibrinogen - v?rplazm?ban tal?lhat? feh?rje ami trombin hat?s?ra fibrinn? v?ltozik, fibronogen

fibrinolisis - fibrinol?zis, fibrinolysis, A fibrin lebont?s?nak folyamata (v?ralvad?k lebont?s?nak folyamata),  

fibrinolitikum - fibrinolytic agent, Fibrint lebont? anyag.,

fibroadenoma ? J?indulat?, t?m?r, sima felsz?nű, ?ltal?ban f?jdalmatlan vagy csak enyh?n f?jdalmas n?v?s (dudor), amely leggyakrabban a 30 ? 35 ?ves korban fordul elő. A fibroaden?m?k nagyon gyakoriak, ?s egy nőn?l t?bb is jelen lehet egyszerre. A tizen?vesekn?l ?s a terhess?g alatt gyors n?veked?snek indulhatnak.

fibroadiposus - rostos-h?jas,

fibroblast - a k?tősz?veti sejt (fibrocyta) fiatal alakja, fibroblast

fibrocystica - Rostos ?s ciszt?s sz?vetből ?ll?, fibrocystic (főleg mirigyes sz?vetekre jellemző)

fibroepithelioma - Bőrdaganat, amely rostos sz?vetből ?ll ?s amelyen kereszt?l az epidermis alapsejtek v?kony s?vjai haladnak ?t., fibroepithelioma

fibroglandul?ris - fibroglandular, (bővebben)

fibroid - rostdaganat, fibroid

fibroleiomyoma - leiomyofibroma, (bővebben)

fibromyalgia - Gyakori kr?nikus rendelleness?g. Jellemző r? a kiterjedt izomf?jdalom, f?radts?g, ?s ?rz?keny pontok jelenl?te.

fibroticus - fibrotic, (bővebben)

fibrotikus - fibrotic, (bővebben)

fibrosis - fibrosis, (bővebben)

fibrosis pulmonum - pulmonary fibrosis, (bővebben)
fibrosus - rostos, fibrous,

fibr?zis - fibrosis, (bővebben)

fibula - sz?rkapocs, fibula, l?bsz?rcsont

ficam - lux?ci?, luxation

figyelemhi?nyos rendelleness?g - Attention Deficit Disorder, ADD, (bővebben)

-f?lia - -kedvel?s, -philia

filiform - fonal alak?, filiform, fiber-like

filter - szűrő, filter

filum - sz?l, thread

fimbria - rojt,

fim?zis - fitymaszűk?let, phymosis (t?m?k)

fissura - reped?s, fissure

fissura ani - v?gb?lcsatorna reped?s, anal fissure

fistula - sipoly, fistula

fisztula - sipoly, fistula, Ny?l?s, vagy csatorna k?t szerv k?z?tt, vagy egy szerv ?s a bőr k?z?tt, melyet betegs?g, s?r?l?s, vagy velesz?letett rendelleness?g okozott.

fito?sztrog?n - N?v?nyekből nyert anyag, amely az emberi szervezetben ?sztrog?n hat?s?.,

fityma - praeputium, foreskin

fitymaszűk?let - fim?zis, phymosis (t?m?k)

fitymafaggy? - smegma, smegma

fix?ci? - r?gz?t?s, fixation

fizio- balneoter?pia - l?sd: fizioter?pia, l?sd: balneol?gia

fiziol?gia - ?lettan, physiology

fizioter?pia - gy?gy?t?s fizikai elj?r?sokkal (pl. gy?gytorna), nem pedig gy?gyszerekkel, seb?szettel, vagy sug?rter?pi?val., physiotherapy

flaccidus - elernyedt, flacid

flatus - b?lg?z

flavus - s?rga, yellow

flebogr?fia - phlebography

flexibilis - hajl?kony, flexible

flexor - hajl?t?, flexor

flexi? - hajl?s, hajl?t?s, flexion, bending

flexura - hajlat, curve, bend

fluidothorax - folyad?kkal telt mellkas,
fluidum
- folyad?k, fluid

fluor - foly?s, dyscharge

flutter - lebegő, oda-vissza mozg? (pl. sz?vpitvar), flutter,
flouroszk?pia
-
fluoroscopy

f?bia - f?lelem, iszony, fear

-f?bia - -iszony, -phobia

focalis - focal, k?zponti, k?zpontban l?vő

focalis gastricus metaplasia - A gyomor csak egy bizonyos k?zpontj?ban előfordul? netapl?zia.,

focalis hypoperf?zi? ? csak bizonyos ter?leten fell?pő v?rel?gtelens?g, focal hypoperfusion

foetalis - l?sd: fetalis

foetus - l?sd: fetus

foetor - bűz, odour, stink

foetor ex ore - bűz?s lehellet, stinky breath

fog - dens, tooth

fog?gy - parodontium, periodontium

fog?gybetegs?g - paradontosis

fogamz?s - koncepci?, conception

fogamz?sg?tl?s - antikoncepci?, contraception

fogamz?sg?tl? - antikoncepci?s szer, contraceptive agent

fog?tt?r?s - eruptio dentis, dental eruption

fogb?l - pulpa dentis, pulp

fogb?lgyullad?s - endodontitis, pulpitis, pulpitis

fogcsikorgat?s - bruxismus, teeth clenching, teeth grinding, bruxism

fogcs?ra - developing tooth

fog?konys?g - szuszceptibilit?s, susceptibility

foggy?k?r - radix dentis, the root of the tooth

foggy?k?rcsatorna - canalis radicis dentis, rootcanal

foggy?k?rcs?cs - apex radicis dentis,

fogh?z?s - extractio dentis, dental extraction

fog?ny - gingiva, gingiva

fog?nygyullad?s - gingivitis, gingivitis, (bővebben)

fogkimar?d?s - erosio dentium

fogkorona - corona dentis

fogkorona k?r?li gyullad?s - pericoronaritis

fogkő - odontolith, calculus dentalis

fogk?vess?g - odontolithiasis

fogk?z - interdentium

fogk?zi - interdent?lis

fogszuvasod?s - k?riesz, caries

fogz?s - dentitio, teething

f?kal?b?s?g - phocomelia, phocomelia

folium - lev?l

folliculitis - szőrt?szőgyullad?s, folliculitis

folliculus - t?sző, follicle

folliculus pili - szőrt?sző, hair follicle

follikul?ris - t?szős, follicular

follikulus - l?sd: folliculus

folsav - l?sd: acidum folicum

folt - macula, macula, spot

foltos atelectasia - dystelectasia,

folyad?kgy?lem - hydrops, hydrops

foly?s - fluor, dyscharge

fon?ci? - hangk?pz?s, phonation

fonla - filum, thread

fonalf?reg - Oxyuris

fonat - plexus, plexus

fono- - phono-, hang-

fonof?bia - hangiszony

fonogram - hangg?rbe ?br?zol?s, phonogram

fontanella - kutacs, fontanel

fonticulus - kutacs, fontanel

foramen - lyuk, hole, opening

foramen ovale - oval hole, (bővebben)

foraminalis - ny?l?ssal kapcsolatos, foraminal

ford?tott - inversus, inverse

fordul?s - verzi?, version

forg?s - rot?ci?, rotation

forgat? - rotator, rotator

forg?csigolya - axis, axis

f?ria - phoria, phoria

formicatio - hangyam?sz?s?rz?s, formication

fornix - boltozat, vault

fossa - ?rok, fossa

fossa poplitea - A t?rd m?g?tt tal?lhat? bem?lyed?s/hajlat, popliteal fossa,

fotoszenz?bilis - f?ny?rz?keny, fotosensitive

fovea - g?d?r, pit, socket

foveola - g?dr?cske, dimple

főh?rgő - bronchus principalis, main bronchus,
orvos - head of the department

fő?tő?r - aorta, főverő?r, aorta

főverő?r - aorta, fő?tő?r, aorta

fractura - t?r?s, fracture

fractura colli femoris - combcsontnyakt?r?s, femoral neck fracture

fractura radii - ors?csont t?r?se,

fragilit?s - t?r?kenys?g, fragility

fragmentum - t?red?k, fragment

frakci? - r?sz, fraction

fremitus - rezg?s, fremitus, vibration

fremitus pectoralis - mellkasrezg?s

frenikus - rekeszizommal kapcsolatos, phrenic

frenum - f?k

frenulot?mia - a kis f?k seb?szeti bemetsz?se

frenulum - kis f?k

frenulum clitoridis - csikl?f?k, A kisajkakt?l a csikl?hoz h?z?d? redő

frenulum labii inferioris - als? ajakf?k

frenulum labii superioris - felső ajakf?k

frenulum linguae - nyelvf?k, A nyelv alatt tal?lhat? redő, amely a nyelv ajj?t k?ti ?ssze a sz?j?reg alj?val.,

frenulum preputii penis - fitymaf?k

frictio - d?rzs?l?s, friction

frondosus - lombos

frons - homlok, forehead, brow

frontalis - el?l elhelyezkedő, frontal

frontooccipitalis - a homlokcsonttal ?s a nyakszirtcsonttal kapcsolatos

frontoparietalis - a homlokcsonttal ?s a falcsonttal kapcsolatos

frontotemporalis - a homlokcsonttal ?s a hal?nt?kcsonttal kapcsolatos

frukt?z - gy?m?lcscukor,

fugax - m?l?kony, fugitive

fulmin?ns - vill?mgyors, fulminant

functio laesa - (bővebben)

fundus - fen?k, fundus, bottom

fundus oculi - szemfen?k, (di?kok)

fundus uteri - m?hfen?k, uterine fundus, (bővebben)

fungaemia - fungemia, (bővebben)

fungicid - fungicide, gomba?lő

fungoid - gomba alak?, gomb?ra hasonl?t?, fungoid,

fungus - gomba, fungus

funiculus - k?teg, bundle

funiculus spermaticus - spermatic cord,

furfur - korpa

fusiformis - ors? alak?, spindle-shaped

f?zi? - egyes?l?s, fusion

f?ggel?k - appendix, appendix

f?ggőleges - vertik?lis, verticalis, vertical

f?ggős?g - dependencia, dependence

f?l -auris, ear

f?lcsap - tragus, tragus

f?lcseng?s - tinnitus, tinnitus,ringing in the ear

f?lcsiga - cochlea, cochlea

f?lfoly?s - otorrhoea, otorhea

f?lkagyl? - concha auriculae,

f?lkarima - helix,

f?lkő - otolith

f?lk?rt - tuba auditiva,

f?lk?rtmandula - tonsilla tubaria

f?ltőmirigy - glandula parotis, parotid gland,

f?lt?kr?z?s - otoszk?pia, otoscopy

f?lzs?r - cerumen, earwax

f?rdőtan - balneol?gia, balneology

fűr?szes - serratus

fybrotikus - helytelen helyes?r?s - l?sd: fibrotikus

 

Ha egy adott kifejez?st nemtal?lni oldalunkon, javasoljuk a www.super55.com oldalat

 

 

 

A Pirula csak oktat?si ?s ismeretterjeszt? c?lb?l ?zemel ?s nem orvosi tan?csad?s vagy orvosi szolg?ltat?s c?lj?b?l. Az orvosi vagy m?s d?nt?s csak szakk?pzett eg?szs?g?gyi szolg?ltat?val val? megvitat?s ut?n hozand?. Nem v?llalunk semmilyen felel?ss?get b?rmilyen s?r?l?s?rt vagy eg?szs?g?gyi baleset?rt, ami az internetes oldalunkon tal?lhat? inform?ci?k haszn?lat?val ?sszef?gg?sbe hozhat?.
M?diaaj?nlatunk itt tal?lhat?

? Copyright 2004-2005  Pirula minden jog fenntartva