Pirula.net

?dv?z?lj?k a Pirula oldalain, amihez B?RKI hozz?j?rulhat, belejav?that ?s hozz?sz?lhat.

 
 

Magyar Sz?t?r      E    Angol sz?t?r      R?vid?t?sek sz?t?ra

A ?  B C Cs D E ? F G Gy H  J K L Ly M N Ny O ? ? Ő P Q R S SZ T Ty U ? ? Ű V W X Y Z Zs
Hozz?j?rul?sok, kieg?sz?t?sek,
nem lelt szavak ?s hibajelent?sek:
K?rj?k kattintson ide.

Figyelem!!!
Az oldal tartalm
?t folyamatosan ?thelyezz?k a www.super55.com oldalra, ahol egyszerűbb ?s hat?konyabb a keres?s, egyszerűbb az ?j szavak hozz?ad?sa. Az ?j oldalhoz folyamatosan t?bb ?s t?bb nyelvet adunk. Ha a pirula.net oldalon egy adott kifejez?st nem tal?lt, k?rj?k l?togasson el a www.super55.com oldalra.

ecchymosis - bőr bev?rz?s folt, ecchymosis, bruise

echodens - ultrahangot erősen visszaverő t?m?r sz?vet,

echod?s - l?sd: echodens

echog?n - ultrahangot visszaverő, viszhangot keltő, echogenic

echogenit?s - egy anyag ultrahangot visszaverő tulajdons?ga, echogenicity

echokardiogr?fia - echocardiography, a sz?v ultrahangos vizsg?lata

echol?lia - echolalia, (bővebben)
echomentes - viszhangtalan (ultrahangos vizsg?latokn?l haszn?lhat?), echoless,

echoszeg?ny - hypoechogenic, (bővebben)

eclampsia - r?ng?g?rcs, K?ma ?s r?ng?g?rcs a terhess?g alatt, vagy k?zvetlen?l ut?na, amit dagad?s, magas v?rnyom?s ?s protein?ria jellemez., eclampsia

eclampsia febrilis - l?zg?rcs

ecthyma - (bővebben)
ecto-
- k
?v?l, outside

-ectomia - seb?szeti kiv?g?s, -ectomy

ect?pi?s - rendellenes elhelyezked?sű, ectopic

ect?pi?s terhess?g - m?hen k?v?li terhess?g, ectopic pregnancy

ectropium - l?sd: ectropion

ectropion - szemh?j kifordul?s, ectropion, (k?p)

ectropody - A l?b teljes, vagy r?szleges velesz?letett hi?nya.,

efferens - elvezető, efferent

effervescens - habz?, foamy

eg?szs?g?gyi biztos?t?s - health insurance, (bővebben)

eg?szs?g?gyi kikapar?s - k?ret

egyenes - rectus, straight

egyenes combizom - m. rectus femoris

egysejtű - v?gl?ny, protozoa

egyszerű - simplex, simple

egyszerű csont ciszta - simple bone cyst, (bővebben)

ejakul?ci? - ond?kil?vel?s, ejaculation

ejekci? - kil?k?s, ejection

ekc?ma - eczema, A bőr gyullad?sos ?llapota amely jellemzői a v?r?s elsz?neződ?s, viszket?s ?s a kis h?lyagocsk?k levedz?se, melzek k?sőbb h?mlani kezdenek ?s s?rga varral vannak takarva.

ekecsont - vomer

EKG - elektrokardiogram, ECG, electrocardiogram

ekt?zia - t?gulat,

ekto- - k?lső, ecto-

el?goz?d?s - ramifik?ci?, ramification, branching

elaszticit?s - rugalmass?g, elasticity

elasztikus t?pus? art?ria - elastic artery

elcs?kev?nyesedett - rudimentaer, rudimentary

eldugul?s - obstrukci?, obstruction

electrocutio - villany?ram?t?s, electicution

el?gtelens?g - insufficientia, insufficiency

elekt?v - tervezett (pl. nem s?rgős seb?szeti beavatkoz?s), elective

elektroencefalogr?fia - EEG, electroencephalography, EEG

elektrokardiogr?fia - EKG, electrocardiography, ECG

elektrokardiogram - a sz?v elektromos műk?d?s?nek az ?br?zol?sa, electrocardiogram

elektrokardioverzi? - electrocardioversion

elektrokortikogr?fia - ECG, electrocorticography, ECG

elektromiogr?fia - EMG, electromyography, EMG

elernyed?s - relax?ci?, relaxation

elfajul?s - degener?ci?, degeneration

elg?rb?l?s - gryposis, bending

elhal?s - nekr?zis, necrosis

elhalt - nekrotikus, necrotic

ellenjavallat - kontraindik?ci?, contraindication

ellenoldali - kontralater?lis, contralateral

ellenszer - antidotum, antidote

elmegy?gy?szat - pszichi?tria, psychiatry

elmeszesed?s - kalcifik?ci?, calcification

elnyel?s - abszorpci?, absorbtion

elong?ci? - megny?l?s, elongation

elong?lt - megny?lt, elongated

elongatio colli - a nyak megny?l?sa (?ltal?ban a m?hnyak megny?l?s?t ?rtik ezalatt)

előagy - prosencephalon, forebrain

előcsarnok - vestibulum, vestibulum

előes?s - prolapsus, prolaps

előlfekvő lep?ny - placenta praevia, placenta praevia

előjel - aura, aura

előtej - colostrum, colostrum

előt?r - vestibulum, vestibulum

előtt - prae-, pre-, ante-

elsajtosod?s - caseatio, caseation

el?lső - anterior, anterior

el?ls? ferde nyakizom - m. scalenus anterior,

elvelőtlened?s - demieliz?ci?, demyelisation

elv?rz?s - exsanguinatio, bleeding out, exsanguination

elvezető - efferens, efferent

elvon?s - withdrawal

elytro- - h?vely-, vagina-

elz?r?d?s - obstrukci?, obstruction, obliter?ci?, obliteratin, okkl?zi?, occlusion

embergyűl?let - mizantr?pia,

ember?l?s - homicidium, homicide

ember?ltő

emberszeretet - filantr?pia,

embolekt?mia - embolectomy

emb?lia - embolism

embolia pulmonis - t?dőemb?lia, A t?dőverő?r elz?r?d?sa ?ltal?ban v?rr?ggel, amely ?ltal?ban az als? v?gtagokb?l sz?rmazik, de lehet m?s idegen anyaggal is., pulmonary embolism,

embri? - ?gy nevezik az emberi ut?dot a fejlőd?s korai st?dium?ban a megterm?keny?t?stől sz?m?tva a nyolcadik h?tig., embryo

embri?csom? - embryoblast

embryoblast - embryocsom?

emelő - levator

emesis - h?ny?s

em?szt?s - digestio, digestion

emetrop - l?sd: emmetrop

emetropia - l?sd: emmetropia

emfiz?ma ? egy sz?vet megdagadt, vagy felf?v?dott ?llapota amit levegő, vagy g?z okoz (főleg a t?dőre jellemző), emphysema, emphysema

EMG - elektromiogr?fia, electromyography

eminentia - kiemelked?s,

eminentia intercondylaris - (bővebben)

eminentia intercondyloidea - (bővebben)

eml?kez?s - mn?zia,

emlő - mamma, breast

emlőamput?ci? - amputatio mammae, mastectomy

emlőbimb? - papilla mammae, breast bud

emlőgyullad?s - mastitis, mastitis

emlőr?k - carcimoma mammae, breast cancer

emlőt?lyog - abscessus mammae, breast absces

emmetrop - emmetrop, (bővebben)

emmetropia - emmetropia, (bővebben)

emollitio - malacia, l?gyul?s, emollition

emphysema ? egy sz?vet megdagadt, vagy felf?v?dott ?llapota amit levegő, vagy g?z okoz (főleg a t?dőre jellemző), emfiz?ma, emphysema

empirikus - tapasztalaton alapul?, empiric

empyema - Test?regben tal?lhat? genny. Ha nincs pontosabban meghat?rozva, akkor a pyothoraxot ?rtik alatta., empyema,

enamelum - fogzom?nc, enamel

enant?ma - ny?lkah?rtyaki?t?s, enanthem

encefalo- - agyvelő-, encephalo-

encephalokele - agys?rv, encephalocele

encephalomalacia - agyl?gyul?s, (bővebben)

encephalon - agyvelő,

encephalopathia - agyvelőb?ntalom, encephalopathy

encephalopathia vascularis - az erek megbeteged?s?ből ?s ez?ltal a v?rell?t?s hi?nya okozta agyvelőb?ntalom, vascular encephalopathy

encopresis - enkopr?zis

end?mi?s - endemic, egy betegs?g előfordul?sa, ami egy bizonyos f?ldrajzi ter?letre jellemző

endocarditis - sz?vbelh?rtyagyullad?s, endocarditis

endocardium - sz?vbelh?rtya, endocardium

endocervicalis - endocelvical, (bővebben)

endocervix - endocervix, (bővebben)

endocit?zis - a sejtmembr?non kereszt?l t?rt?nő t?meges anyagfelv?tel., endocytosis

endocrin - l?sd: endokrin

endodontitis - fogb?lgyullad?s, pulpitis

endogen - endogenic (bővebben)

endokrin - belső elv?laszt?su, endocrine

endokrinol?gia - Orvosi tudom?ny?g amely a belső elv?laszt?s? hormon?lis ?lettannal ?s k?r?lettannal foglalkozik (pl. diab?tesz, pajzsmirigy probl?m?k, mell?kvese rendelleness?gek, stb...), endocrinology,

endokrinol?gia - Szakorvos, aki a hormon?lis alap? betegs?gekkel foglalkozik (pl. diab?tesz, pajzsmirigy probl?m?k, mell?kvese rendelleness?gek, stb...),

endolumin?lis - endoluminal, ?reg belsej?vel kapcsolatos (pl. erek belsej?vel)

endolympha - endolymph, (bővebben)

endometriosis - endometriosis, (t?m?k)

endometrium - m?hny?lkah?rtya, endometrium

endometrium proliferatios szakasz - endometrial proliferation stage, (bővebben)

endomorf - Egy egy?n, kinek test?re jellemző a kereks?g, nagy em?sztő zsigerek ?s zs?rfelgy?leml?s, nagy t?rzs ?s combok ?s diszt?lisan v?konyod? v?gtagok., mesomorh

endomysium - l?sd: perimysium internum

endonasalis ? az orrban, orrba, orron bel?l, endonasal

endorfin - A szervezet term?szetes f?jdalomcsillap?t?i. Vegyileg ezek morfiumhoz hasonl? peptidek, amelyek az agyban, gerincvelőben ?s a test sok m?s r?sz?ben termelődnek. Az opium receptorokra k?tődnek., endorphin

endoszk?p - A test ?regeinek vizsg?lat?ra haszn?lt eszk?z. ?ltal?ban egy ?vegsz?lk?tegből ?ll? hajl?kony csőform?j? eszk?z amelynek az egyik v?g?t a vizsg?land? ?regbe juttatj?k (pl. b?l, l?gcső) ?s a m?sikat pedig k?pernyőre kapcsolj?k, vagy az orvos egyenesen n?z bele egy k?mlelőny?l?son kereszt?l., endoscope

enema - be?nt?s, enema

enkefalitisz - encephalitis, agyvelőgyullad?s, encephalitis

enkopr?zis - encopresis

enteritis - b?lhurut, b?lgyullad?s, enteritis

enteritis mucosa - colitis mucosa, kr?nikus allergi?s vastagb?l ny?lkah?rtyagyullad?s,

enterobacteriaceae - (bővebben)

enterobakt?rium - Gram negat?v, p?lcika form?j? bakt?rium az Enterobacteriaceae csal?db?l. Ide tartozik pl. a salmonella is., enterobacterium

enterococcus - Gram-negat?v, fakultat?v anaer?b bakt?rium a Streptococcaceae csal?db?l. A bakt?rium kerek, p?rokban tal?lhat?, vagy r?vid l?ncokban, katal?z-negat?v, sp?r?kat nem-temelő ?s nem motilis. Gyakran megtal?lhat? a belekben., enterococcus  

enterococcus faecalis - (r?gebbi neve Streptococcus faecalis) Az emberek beleiben norm?lisan előfordul?, betegs?get nem okoz?, bakt?rium. H?gyuti megbeteged?seket, endocarditist ?s n?ha hal?los bacteraemiat okozhat., enterococcus faecalis

enterosolvens

enterotoxin - enterotoxin, (bővebben)

entropium - szemh?jbefordul?s,

enuresis - bedwetting, (bővebben)

enyh?t?s - mitig?ci?, mitigation

enyvad? - kollag?n, collagene

enzim - Anyag, amely felgyors?tja a vegyi folyamatokat an?lk?l, hogy saj?t maga megv?ltozna., enzyme

eosinophil - eozinofil, eosinophil, (bővebben)

eosinophilia - eosinof?lia, eosinophilia, (bővebbe)

eozinofil - eosinophil, (bővebben)

eozinof?lia - eosinophilia, (bővebbe)

epe - bilis, bile

epecsatorna - l?sd: epevezet?k

epefest?k - bilirubin, bilirubin

epeh?lyag - vesica fellea, cholecysta, gallbladder, (k?p)

epeh?lyag-gyullad?s - cholecystitis, cholecystitis

epeh?lyag-k?vess?g - cholecystolithiasis, cholecystolithiasis

epeh?lyag polip - polyp cholecystae, gallbladder polyp (t?m?k)

epekő - calculus biliaris, gallstone, cholelith (r?ntgen)

ependyma - agykamra fal?t bor?t? sz?vet, ependyma

ependymoma - agykamra fal?b?l kiindul? daganat, ependymoma

ependymum - l?sd: ependyma

epepang?s - koleszt?zis, cholestasis

epeutak - ductus biliferi, biliary duct

epe?tgyullad?s - cholangitis, cholangitis

epevezet?k - ductus choledochus, bileduct, (k?p)

epevezet?k-daganat - cholangioma, cholangioma

epevezet?k-k?vess?g - choledocholithiasis, choledocholithiasis

epi- - fel?l, felett, valamin rajta,

epicondylitis - csontb?ty?kny?lv?nygyullad?s, epicondylitis

epicondylitis humeri lateralis - teniszk?ny?k, tennis elbow (t?m?k) 

epicondylitis humeri medialis - golfk?ny?k, golf elbow (t?m?k)

epicondylus - csontb?ty?kny?lv?ny (izomtapad?sra szolg?l), epicondyle

epid?mia - j?rv?ny, epidemy

epidemiol?gia - j?rv?nytan, epidemiology

epiderm?lis - epidermal, (bővebben)

epidermis - l?sd: epidermisz

epidermisatio - A bőr kialakul?sa, vagy helyre?ll?sa, (pl. s?r?l?s ut?n), epidermisation

epidermisz - felh?m, epidermis

epididymis - mell?khere, epididymis

epididymitis - mell?khere gyullad?s, epididymis

epidur?lis - kem?ny agyh?rtya feletti, epidural

epif?zis - tobozmirigy

epif?zis - a cs?vescsontok ?z?leti r?sze

epigastri?lis - gyomor feletti, epigastric

epigenetika - Egy orvosi tudom?ny?g, amely ?r?klődő v?ltoz?sokkal foglalkozik DNS szekvenci?  v?ltoz?sok n?lk?l.Ilyenek pl. a DNS metil?ci?, X chromosoma inaktiv?ci?, g?n elhalgattat?s vagy a chromatin ?trendeződ?se., epigenetics,

epiglottis - g?gefedő, epiglottis

epikr?zis - (bővebben)

epil?ci? - hair removal, (bővebben)

epil?l?s - hair removal, (bővebben)

epilepszia - epilepsy, (bővebben)
e
pileptiform - epilepszi?hoz hasonl?, epilepszi?ra hasonl?t?, epileptiform,

epinefrin - adrenalin, epinephrine

episiotomia - episiotomy, A perineum seb?szeti bemetsz?se a sz?l?s k?nny?t?se ?rdek?ben.

epistaxis - orrv?rz?s, epistaxis

epiteliz?ci? - h?mk?pződ?s, epithelisation

epitheliosis - (bővebben)

epithelium - fedőh?m, epithelium, (bővebben)

epitop - az antig?n azon r?sze (molekulacsoportja), amellyel az ellenanyaghoz k?tődik, epitop

Epley manőver - Epley maneuver, (bővebben)

eradik?ci? - kiirt?s, teljes megszabadul?s valamitől, eradication

erekci? - mereved?s,erection

ergokalciferol - D2-vitamin, vitamine D2

ergometria - ergometry, B?rmilyen m?dszer amivel egy szervezet ?ltal v?gzett munka mennyis?g?t m?rik, ?ltal?ban megterhel?s alatt. Az ergometri?ba szint?n beletartozik a kifejtett erő m?r?se. Ergometri?ra haszn?lhatj?k pl. az ergom?ter ker?kp?rt.

ergoter?pia - a szem?ly funkcion?lis f?ggetlens?g?nek megteremt?s?re ir?nyul? felm?r?s ?s gy?gy?t?s munk?val, ergotherapy

erit?ma - erythema, bőrp?r, erythema

erit?ma infekci?zum - l?sd: erythema infectiosum,

eritro- - v?r?s-, erythro-

eritrocita - v?r?sv?rsejt, erythrocyte

eritrocit?zis - erythrocytosis, a v?r?sv?rsejtek sz?m?nak abnorm?lis megn?veked?se a v?rben,
erosio
- l?sd: er?zi?

er?zi? - erosion, (bővebben)

erőtlens?g - aszt?nia, asthenia

eructatio - b?f?g?s, burping

erysipelas - orb?nc,

erysipelois - sert?sorb?nc

erythema - erit?ma, bőrp?r, erythema

erythema infectiosum - erit?ma infekci?zum, ?t?dik betegs?g, fifth disease, (t?m?k)

erythro- - v?r?s-, eritro-, erythro-

erythromelalgia - erythromelalgia, (bővebben)

erytroplakia - b?rsonyos felsz?nű v?r?sses folt a sz?jban, erythroplakia

escherichia - Mikroorganizmus csal?d, amely aer?b, fakultat?v anaer?b, motilis, vagy nemmotilis, gram-negat?v p?lcik?kb?l ?ll. Gluk?zt ?s lakt?zt ferment?l sav ?s g?z termel?s?vel. Ez a bakt?rium a melegv?rű ?llatok vastagbel?ben ?l ?s megtal?lhatjuk a sz?kletben. N?h?ny t?rzs betegs?get okozhat az emberekn?l, mint pl. b?lgyullad?s, hash?rtyagyullad?s, h?gyuti gyullad?sok, stb...

esophagus - nyelőcső, esophagus

esophoria - A heterophoria egy form?ja, ahol a szem l?t?tengelye el van ferd?lve a m?sik szem l?t?tengelye fel?, miut?n a vizu?lis f?zi?s stimulusokat kiiktatt?k., esodeviation,

essentialis thrombocytosis - ismeretlen ok? thrombocytosis, essential thrombocytosis, (szint?n l?sd: thrombocytosis)

eszm?letveszt?s - syncope, loss of consciousness, syncope

et - ?s

ethmoidalis - l?sd: etmoid?lis

ethmoiditis - l?sd: etmoiditis

ethylismus - l?sd: etilizmus

ethylismus chronica - hossz? ideje tart? etilizmus (szint?n l?sd: etilizmus)

etilizmus - alkohol fogyaszt?s, alcohol consumption

etiol?gia - k?roktan, etiology, A betegs?gek okait ?s eredet?t vizsg?l? orvosi tudom?ny?g.,

etmoid?lis - ethmoidalis, rostacsonttal kapcsolatos, ethmoid, (diakok)

etmoiditis - ethmoiditis, rostacsontgyullad?s, (k?p)

eu- - norm?lis, j?

eudiadochokinesis - norm?lis diadochokinesis, l?sd: diadochokinesis

eukromatikus - a kromosz?m?k g?neket tartalmaz? szakasza
eunuch
- her?lt f?rfi, eunuch
euthym
- euthym, (bővebben)

euthyreoid - euthyroid, (bővebben)

evalu?l?s - megvizsg?l?s, ?rt?kel?s, evaluation

evapor?ci? - p?rolg?s, evaporation

evaporatio - l?sd: evapor?ci?

evulsio - kiszak?t?s, evulsion

Ewing szark?ma - Rosszindulat? csontvelődaganat, ami leggyakrabban a medenc?ben ?s a hossz?csontokban fordul elő., Ewing's sarcoma

exacerb?ci? - fell?ngol?s, exacerbatio, s?lyosbod?s (betegs?gnek), exacerbation

exanthema - exanthema, exanthem, (bővebben)

excessz?v - t?lzott, excessive

exc?zi? - kiv?g?s, excision

exhaustio - kimer?l?s, exhaustion

exkr?ci? - kiv?laszt?s, excision

exo- - kint, k?v?l, k?lső

exophthalmus - kid?lledt szem, exphthalmus

exostosis - l?sd: exost?zis

exost?zis - j?indulat? csontkin?v?s amit ?ltal?ban porc bor?t, exostosis

expanzi? - m?retmegnagyobbod?s,t?gul?s, kit?g?t?s, expansion

expectoratio - k?pet?r?t?s, expectoration

exploratio - felt?r?s, exploration

exsanguinatio - kiv?rz?s, exsanguination

exsiccatio - exszikk?ci?, kisz?r?t?s, exsiccation

exsiccatus - kisz?radt

exsiccosis - l?sd: exszikk?zis
exstirp?l?s - l?sd: extirp?l?s

exszikk?ci? - exsiccatio, kisz?r?t?s, exsiccation

exszikk?zis - kisz?rad?s

exszud?ci? - izzadm?nyk?pződ?s,

exszudat?v - izzadm?nyos

extensor - fesz?tő, kiegyenes?tő, ny?jt?, extensor

extenzi? - kiny?jt?s, fesz?t?s, extension

extenz?v - kiterjedt

extenz?v intraduct?lis carcinoma - kiterjedt kivezetőcsőben tal?lhat? r?k

externalis - k?lső, external

externus - k?lső, external

externa - l?sd: externus

extirpatio - exstirp?l?s, szerv kiirt?sa, szerv vagy sz?vet műt?ti elt?vol?t?sa, extirpation
extirp?l?s - l?sd: extirpatio
extracardialis - sz?ven k?v?li, extracardial

extracellul?ris - sejten k?v?li, extracellular

extracellul?ris enzim - sejten k?v?l tal?lhat? enzim, extracellular enzyme

extracerebralis - agyon k?v?li, extracerebral

extractio - kih?z?s, extraction

extractum - kivonat, extract

extractum belladonnae siccum - sz?raz nadragulya kivonat,

extrahepaticus - m?jon k?v?li, extrahepatic

extraren?lis - ves?n k?v?li, extrarenal

extraspinalis - A gerincen, vagy gerincvelőn k?v?li, de ?ltal?ban a gerinc k?zel?ben, extraspinal

extrasystolia - ES, ectopi?s ?t?s, A sz?vpitvarokb?l, vagy kamr?kb?l kiindul? sz?v?sszeh?z?d?s, amely t?l kor?n k?vetkezik be az előző norm?lis sz?v?sszeh?z?d?s ut?n ?s amelyet hosszabb sz?net k?vet, mint ami k?t norm?lis z?v?sseh?z?d?s k?z?tt v?rn?nk. Az okai lehetnek sz?vbetegs?gek, vagy t?lzott koffein, vagy nikotin fogyaszt?s., extrasystole  

extrauterin - m?hen k?v?li, extrauterin

extrauterina - m?hen k?v?li, extrauterin

extremitas - v?gtag, extremity

 

Ha egy adott kifejez?st nemtal?lni oldalunkon, javasoljuk a www.super55.com oldalat

 

 

 

A Pirula csak oktat?si ?s ismeretterjeszt? c?lb?l ?zemel ?s nem orvosi tan?csad?s vagy orvosi szolg?ltat?s c?lj?b?l. Az orvosi vagy m?s d?nt?s csak szakk?pzett eg?szs?g?gyi szolg?ltat?val val? megvitat?s ut?n hozand?. Nem v?llalunk semmilyen felel?ss?get b?rmilyen s?r?l?s?rt vagy eg?szs?g?gyi baleset?rt, ami az internetes oldalunkon tal?lhat? inform?ci?k haszn?lat?val ?sszef?gg?sbe hozhat?.
M?diaaj?nlatunk itt tal?lhat?

? Copyright 2004-2005  Pirula minden jog fenntartva