Pirula.net

?dv?z?lj?k a Pirula oldalain, amihez B?RKI hozz?j?rulhat, belejav?that ?s hozz?sz?lhat.

 
 

Magyar Sz?t?r      D    Angol sz?t?r     R?vid?t?sek sz?t?ra

A ?  B C Cs D E ? F G Gy H  J K L Ly M N Ny O ? ? Ő P Q R S SZ T Ty U ? ? Ű V W X Y Z Zs
Hozz?j?rul?sok, kieg?sz?t?sek,
nem lelt szavak ?s hibajelent?sek:
K?rj?k kattintson ide.

Figyelem!!!
Az oldal tartalm
?t folyamatosan ?thelyezz?k a www.super55.com oldalra, ahol egyszerűbb ?s hat?konyabb a keres?s, egyszerűbb az ?j szavak hozz?ad?sa. Az ?j oldalhoz folyamatosan t?bb ?s t?bb nyelvet adunk. Ha a pirula.net oldalon egy adott kifejez?st nem tal?lt, k?rj?k l?togasson el a www.super55.com oldalra.

dacry- - k?nny-, tear-

dacryo- - konny-, tear-

dacryocysta - k?nnyt?mlő, tearsack

dacryon - k?nny, tear

dactylus - ujj, finger

daganat - tumor

daganat?tt?t - metaszt?zis, meatastasis

daganatkeltő - onkog?n, oncogene

daganatk?pződ?s - onkogen?zis, oncogenesis

daganatkutat?s (daganattan) - onkol?gia, oncology

daltonizmus - daltonismus, a v?r?s ?s a z?ld sz?nt?veszt?se, daltonism

dar?zsf?szek - karbunkulus, carbuncle

dazatinib

dB - decibel, dB, decibel

D-dimer - (bővebben)

debilitas - elmegyenges?g legenyh?bb foka, debility

debilit?s - elmegyenges?g legenyh?bb foka, debility

d?bridement - sebkimetsz?s, debridement

decidua - hull?h?rtya, A m?hny?lkah?rtya r?sze, amely a m?h fal?t bor?tja a terhess?g alatt ?s a sz?l?skor leh?mlik a placent?val agy?tt, decidua

decompensatio ? dekompenz?ci?, Miut?n a szervezet kimer?tette a rendelkez?s?re ?ll? egyens?ly megtart?s?ra szolg?l? forr?sait, az egyens?ly felbomlik ?s ezt a kiegyenl?tőd?si zavart h?vjuk dekompenz?ci?nak, decompensation

decubitus - felfekv?s, decubitus, bedsore

defaecatio - sz?klet ?r?t?s, defecation

defectus - hiba, a test valamelyikr?sz?nek valamilyen baja, defect

deferens - kivezető, deferent

definit?v - v?gleges d?nt?s, v?gleges hat?rozat, definitive

degener?ci? - elkorcsosod?s, degeneration

degeneratio - elkorcsosod?s, degeneration

degenerat?v - elkorcsosul?, elfajul?sos, degenerative

dehistentia - deniscence, (bővebben)

dehydrat?ci? - kisz?rad?s, dehydration

dehydratio - l?sd: dehydrat?ci?

dekompenz?ci? ? Miut?n a szervezet kimer?tette a rendelkez?s?re ?ll? egyens?ly megtart?s?ra szolg?l? forr?sait, az egyens?ly felbomlik ?s ezt a kiegyenl?tőd?si zavart h?vjuk dekompenz?ci?nak, decompensation

dekongeszt?nsok - decongestants, Egy sympatomimetikus gy?gyszercsoport, amely ?sszeh?zza az ereket pl. az orr ny?lkah?rty?j?ban, ami cs?kkenti a dagad?st ?s az eldugult orr ?rzet?t.
dekubitusz
- felfekv?s, decubitus, bedsore

dekurzus - k?rt?rt?net,

del?ci? - t?rl?s (pl. b?zist a g?nből), deletion

deltaizom - musculus deltoideus, deltoid muscle

dementia - elbutul?s, dementia

demieliz?ci? - elvelőtlened?s, demyelisation

demulcens - bevon?szer

demyelinisatio - l?sd: demieliz?ci?

dendrol?gia - f?kkal foglalkoz? tudom?ny, dendrology

dens - fog, tooth

densitas - sűr?s?g, density

dentitio - fogz?s, teething

denud?ci? - lecsupasz?t?s, denudation

denzit?s - densitas, sűr?s?g, density

dependencia - f?ggős?g, dependence

deplet?l - depletes, kimer?t, ki?r?t

deprim?lt - depresszi?s, depressed

der?kzs?ba - ?gy?ki f?jdalom, lumb?g?, lower back pain

De Ritis h?nyados - De Ritis ratio, (bővebben)
derm?lis
- bőrrel kapcsolatos, dermal

dermatitis - bőrgyullad?s, dermatitis

dermatofibroma - abőr ?s bőr alatti k?tősz?vet j?indulat? daganata, (t?m?k)

dermatofibrositis - a bőr ?sbőr alatti k?tősz?vet gyullad?sa,

dermatol?gia - bőrgy?gy?szat, dermatology

dermatomyositis - a bőr ?s izmok gyullad?sa, dermatomyositis (lexikon)

Dermatophagoides pteronyssinus - (bővebben)

dermis - dermis, irha, (bővebben)

dermo- - bőr-, dermo-, skin

dermoid - bőrszerű, bőrform?j?, dermoid

descendens - l?sd:deszcendens

desmalis csontosod?s - intramembranous ossification

desmoid - ?nra hasonl?t?

desmorrhexis - szalagszakad?s,

desorientatio - desorientation, (bővebben)

destrukci? - t?nkret?tel, sz?tbomlaszt?s, destruction

desynchronisatio - desynchronisation, (bővebben)
deszatur?ci?
- desaturation, (bővebben)

deszcendens - leszall?, descendent

deterioratio - ?llapot roml?sa, deterioration

detoxik?ci? - m?regtelen?t?s, detoxification

detritus - sz?tesett sz?vet,

detrusor - kil?kő, detrusor

dexter - jobb, right

dextri - jobb oldali

dextropoz?ci? - jobb oldalon val? elhelyezked?s, dextroposition

dextrocardia - jobboldali sz?v, dextrocardia

devialo - ferd?lő, elhajl?, a norm?list?lelt?rő, deviating

deviatio - ferd?l?s, elhajl?, a norm?list?lelt?rő, deviation

deviatio septi nasi - orrs?v?nyferd?l?s, nasal septum deviation

dezinfekci? - fertőtlen?t?s, desinfection

dezorient?ci? - desorientation, (bővebben)

diabetes - cukorbetegs?g, diabetes

diabetes mellitus - Rendelleness?gek csoportja, amelyben a gluk?z ?tvitele a v?rkering?sből a sejtekbe meg van hib?sodva, ami magas v?rcukorszintekhez vezet., cukorbetegs?g

diab?teszes k?ma - diabetic coma, (lexikon)

diabetikus ketoacid?zis - diabetic ketoacidosis

diabetikus k?ma - diabetic coma

diabetol?gia - a diab?tesszel foglalkoz? orvosi tudom?ny?g, diabetology

diadochokinesis - (bővebben)
diaf?zis - a hengeridomu csontoknak k?z?pső legnagyobb r?sze v. teste

diafor?zis - izzad?s, sweating, diaphoresis

diagnostica - diagnosztika, a betegs?gek meg?llap?t?s?nak a tudom?nya, diagnostics

diagnosztika - diagnostica, a betegs?gek meg?llap?t?s?nak a tudom?nya, diagnostics

diagn?zis - k?risme, diagnosis

dial?zis - ez egy elj?r?s amivel a toxikus/hulad?k anyagokat t?vol?tj?k el a v?rből, amikor a vese k?ptelen ezt a feladatot ell?tni

diaphragma - rekeszizom, diaphragm, (bővebben)

diarrhoea - hasmen?s, diarhea

diarthrosis - szabad mozg?st biztos?t? iz?let,

diastasis - diastasis (bővebben)

diastole - l?sd: diasztol?
diastol?s - diasztol?val kapcsolatos, szint?n l?sd: diasztol?

diasztol? - A sz?vműk?d?s elernyed?si szakasza, amikor a pitvarok megtelnek v?rrel.,
diat?zis
- hajlam

dibenkosid - sz?t?gazott amin?sav

diencephalon - k?ztiagy, midbrain

di?t?s n?v?r - dietary nurse

diffus - diffuse, (bővebben)

diffus laesio - nem ?lesen k?r?lhat?rolt szerkezeti elv?ltoz?s, diffuse lesion

diff?z - diffuse, (bővebben)

digit?lis - ujjal kapcsolatos, ujjal elv?gzett, digital

digit?rum - ujjakkal kapcsolatos

digestio - em?szt?s, digestion

dilat?ci? - kit?g?t?s, dilatation

dilatatio - l?sd: dilat?ci?

dilatat?v - t?gul?sos,

dil?ci? - dilution, (bővebben)
dip ?z?let - l?sd: DIP a r?vid?t?sek sz?t?rban

diplegia - A test mindk?t oldal?n tal?lhat? megegyező testr?szek paral?zise., diplegia,

diplegia spastica infantilis - Little-k?r, Velesz?letett szpasztikus v?gtagmerevs?g. Az agyb?nul?s form?ja, amely m?r a sz?let?stől jelenvan ?s a pyramid?lis tractusok kifejlőd?s?nek hi?ny?b?l ered. T?bbfajta rendelleness?g k?vetkezm?nye lehet, mint pl. s?r?l?s sz?l?s k?zben (pl. agyroncsol?s), oxig?nhi?ny a sz?l?s k?zben, fertőz?s terhess?g alatt, az anya betegs?gei terhess?g alatt, stb... Klinikailag jellemző az izomgyenges?g, neh?zs?gek a j?r?ssal, bilater?lis athetosis ?s szellemi visszamarad?s (ez sz?les hat?rok k?z?tt ingadozhat)., spastic diplegia, Little's disease,

diplopia - kettős l?t?s, double vision

discondroplasia - helyesen dyschondroplasia, l?sd: dyschondroplasia
discopathia
- csigolyak?zi porckorong megbeteged?s (okozhatja a csigoly?k k?zti lemezek kis?rvesed?se), discopathy

discopathia lumbalis - ?gy?ki csigolyak?zi porckorong megbeteged?s, lumbar discopathy

discrepantia - ar?nytalans?g, nem egyforma, nem ugyan az, discrepancy

discus - disk, (bővebben)

discus hernia - porckorongs?rv, disk herniation, (bővebben)

discus protrusio - disk protrusion, (bővebben)

dislocalva - elmozdulva, kificamodva, dislocated

disloc?l - kificam?t,
dislocatio
- l?sd: diszlok?ci?

displ?zia ? diszpl?zia, sejtek vagy szervek rendellenes fejlőd?se vagy egy rendellenes kin?v?s ezen rendellenes fejlőd?s eredm?nyek?p, dysplasia

disruptio - felzavar?s, megzavar?s, megszak?t?s,

dissec?l? - sz?thas?t?, has?t?, dissecting

dissec?l? aneurizma - olyan aneurizma, ahol a v?r utathas?t mag?nak az ?rfal r?tegei k?z?tt, dissecting aneurism

dissecans - lehas?tott, sz?thas?tott, dissected

disseminatio - sz?tsz?r?s, sz?tterjeszt?s, dissemination

disseminatus - sz?tsz?rt, disseminated

disszoci?lis - antiszoci?lis, k?z?ss?gre ?rtalmas, antisocial

dissonancia - visz?ly, n?zetelt?r?s, dissonance, (l?sd: kognit?v dissonancia)

disszonancia - l?sd: dissonancia

distalis - t?volabbi (a test k?z?ppontj?t?l), distal

distimia - l?sd: disztimia

distorsio - disztorzi?, r?ndul?s, csavarod?s, eltorzul?s, distorsion

distorsio talo-cruralis - talo-crural distorsion,

diszf?gia - nyel?si neh?zs?g, dysphagia

diszf?ria - dysphoria, 1. Hangulat, melyre a k?vetkezők jellemzők: el?gedetlens?g, nyugtalans?g, depresszi? ?s szorong?s., 2. Kellemetlen vagy k?nyelmetlen ?rz?s.

diszkalk?lia - dyscalculia, (bővebben)

diszl?zia - helytelen - l?sd: diszpl?zia
diszlok?ci?
- elmozdul?s, kificamod?s, dislocation

diszmut?ci? - disproportionation, dismutation, diszproporcion?l?d?s, A redox folyamatok olyan saj?tos form?ja, amelyben ugyanazon vegy?let egyik komponense a folyamat sor?n egy magasabb ?s egy alacsonyabb oxid?ci?s ?llapotba jut. Vegyi folyamat ahol ahol ugyanazon vegy?let mint oxid?l? ?s reduk?l? szerepet t?lt be., 

diszpepszia - a gyomor műk?d?s?nek zavara ?s az ezzel j?r? kellemetlen ?rz?s, dyspepsia

diszpl?zia - dysplasia, (bővebben)

diszpno? - neh?zl?gz?s, dyspnea

diszproporcion?l?d?s - l?sd: diszmut?ci?

diszt?lis - t?volabbi (a test k?z?ppontj?t?l), distal

disztimia ? A depresszi? kr?nikus form?ja, ahol a beteg hangulata folyamatosan alacsony, viszont nem annyira s?lyos, mint a depresszi? m?s form?i., dysthymia

diszt?nia - dystonia, izomt?nus rendelleness?g

disztorzi? - distorsio, r?ndul?s, csavarod?s, eltorzul?s, distorsion

diuretikum - v?zelhajt?, diuretic

diur?zis - vizeletkiv?laszt?s, diuresis

diverticulitis - l?sd: divertikulitis

diverticulosis - l?sd: divertikul?zis

diverticulum - l?sd: divertikulum

divertikulitis - diverticulitis, (bővebben)

divertikul?zis - divertikulumok (l?sd: divertikulum) jelenl?te a beleken, diverticulosis

divertikulum - diverticulum, (bővebben)

divertikulumgyullad?s - diverticulitis, (bővebben)

dizent?ria - v?rhas, dysentery, A belek gyullad?sos betegs?ge, melyet ?ltal?ban bakt?riumok, parazit?k vagy protozo?k okoznak. Ezen ?llapot velej?r?i a f?jdalom, l?z ?s nagyon s?lyos hasmen?s amely nagyon gyakran v?rrel ?s ny?lk?val keveredik. 

DKA - diabetikus ketoacid?zis, diabetic ketoacidosis

DNS - dezoxiribonukleinsav, DNA, desoxyribonucleic acid

dobh?rtya - membrana tympani, tympanic membrane, eardrum

doh?nyz?s a gyermekek k?r?l

dolor - f?jdalom, pain

domb - mons,

dongal?b - pes varus, varus foot

dongal?l?b - pes equinovarus, horse foot

dongat?rd?ll?s - gunu varum, bowleg

DPD teszt - dipyridamol-teszt Ez egy terhel?ses, provok?ci?s sz?vvizsg?lati elj?r?s.,
DPD vizsg?lat - dipyridamol-teszt Ez egy terhel?ses, provok?ci?s sz?vvizsg?lati elj?r?s.,

dormicum - F?lelemcs?kkentő ?s nyugtat? hat?s?, r?vid ideig hat? hypnoticum/sedativum., dormicum

dorsalis - h?tuls?, dorsal

dorsalisan - h?tul, dorsally

dorsi- - h?ttal kapcsolatol,
dorso
-  ? h?tuls?

dorsolateralis ? h?tuls? ?s oldals?, dorsolateral

dorsolumb. - l?sd: dorsolumbalis, dorsolumbar
dorsolumbalis
? utal?s a h?t der?k r?sz?re, h?tuls? ?s der?k szinti, dorsolumbar

dorsum - h?t, back

dorz?lis - h?ttal kapcsolatos, dorsal

Douglas tasak - A peritone?lis ?reg ny?lv?nya a v?gb?l ?s a m?h k?z?tt., pouch of Douglas

doxasma - t?veszme, delusion

dől?s - inklin?ci?, inclination

d?rzs?l?s - frikci?, friction

drainage - lecsapol?s, drainage

dranage - l?sd:drainage

dubiosus - k?ts?ges, dubious, questionable

d?c - ganglion, ganglion

ductale - vezet?kkel vagy csatorn?val kapcsolatos, vezet?kben vagy csatorn?ban tal?lhat?, ductal

ductalis - vezet?kkel vagy csatorn?val kapcsolatos, vezet?kben vagy csatorn?ban tal?lhat?, ductal

ductus - vezetőcsatorna, duct

ductus choledochus - epevezet?k, common bileduct,

ductus hepato choledochus - epevezet?k

d?la - sz?l?s k?r?li t?mogat?/seg?tő t?rsnő

duoden?lis - nyomb?llel kapcsolatos, duodenal

duodenum - nyomb?l, duodenum

durazs?k - dural sac, h?rty?bol alkotott zs?k, amely a gerincvelőt veszi k?r?l a csontb?l alkotott gerincoszlopban.

durus - kem?ny, hard

d?h - furor, anger

d?lmirigy - l?sd: prosztata

d?lmirigyr?k - l?sd: prosztatar?k

dysarthria - rendk?v?l hib?s kiejt?s, besz?dzavar, nehezen ?rthető besz?d

dyscalculia - diszkalk?lia, (bővebben)
dyschondroplasia - (bővebben)

dysdiadochokinesis - l?sd: dysdiadokokinesia

dysdiadokokinesia - a beteg nehezen tudja a gyorsan v?ltoz? ?s ism?tlődő mozg?sokat elv?gezni (pl. a beteg k?ptelen a kez?t gyorsan jobbra-balra meg?ll?s n?lk?l ism?telten mozgatni)

dysgenesis - Egy bizonyos szerv hib?s vagy abnorm?lis kifejlőd?se., dysgenesis

dysgeusia - l?sd: parageusia

dyskinesis - Az akarattal ir?ny?tott mozg?s eltorzul?sa vagy nehezen kivitelezhetős?ge. Ilyenek pl. a chorea, tic, myoclonus vagy a szpazmusok. Előfordulhat betegs?gekn?l, mint pl. Parkinson betegs?g, vagy mint gy?gyszerek mell?khat?sa, mint pl. antipsychotikumok., dyskinesia, dyskinesie,

dyslexia - Az ?rott szavak felismer?s?nek ?s felfog?s?nak hib?j?val j?r? tanul?si rendelleness?g., dyslexia

dyslipidaemia - a lipidek (zs?rok) norm?lisn?l magasabb szintje a v?rben, dyslipidemia

dysmorfia - az alak eltorzul?sa, cs?nyas?g,

dyspareunia - f?jdalmas k?z?s?l?s, painful intercourse (t?m?k)

dysphagia - nyel?si neh?zs?g, diszf?gia

dysphonia - A hang k?rosod?sa vagy elv?ltoz?sa. Neh?z besz?d. A rekedts?g egy gyakori dysphonia.

dysphoria - diszf?ria, 1. Hangulat, melyre a k?vetkezők jellemzők: el?gedetlens?g, nyugtalans?g, depresszi? ?s szorong?s., 2. Kellemetlen vagy k?nyelmetlen ?rz?s.

dysplasia - dysplasia, (bővebben)

dysplasia cervicalis - (bővebben)

dysplasticus erytroid precursorok - dysplastic erythroid precursors, (bővebben)

dyspnoe - l?sd: diszpno?

dystelectasia - foltos atelectasia,

dysthymia ? disztimia, A depresszi? kr?nikus form?ja, ahol a beteg hangulata folyamatosan alacsony, viszont nem annyira s?lyos, mint a depresszi? m?s form?i.,

dystonia - diszt?nia, izomt?nus rendelleness?g

dystorosio - eltorzul?s, dystorsion

dystrophia - t?panyag hi?nya okozta sz?vetsorvad?s, dystrophy

dysuria - f?jdalmas vizel?s

D-vitamin - vitamin D

D2-vitamin - ergokalciferol, vitamin D2, ergocalciferol

D3-vitamin - kolekalciferol, vitanim D3, cholecalciferol

 

Ha egy adott kifejez?st nemtal?lni oldalunkon, javasoljuk a www.super55.com oldalat

 

 

 

A Pirula csak oktat?si ?s ismeretterjeszt? c?lb?l ?zemel ?s nem orvosi tan?csad?s vagy orvosi szolg?ltat?s c?lj?b?l. Az orvosi vagy m?s d?nt?s csak szakk?pzett eg?szs?g?gyi szolg?ltat?val val? megvitat?s ut?n hozand?. Nem v?llalunk semmilyen felel?ss?get b?rmilyen s?r?l?s?rt vagy eg?szs?g?gyi baleset?rt, ami az internetes oldalunkon tal?lhat? inform?ci?k haszn?lat?val ?sszef?gg?sbe hozhat?.
M?diaaj?nlatunk itt tal?lhat?

? Copyright 2004-2005  Pirula minden jog fenntartva