Pirula.net

?dv?z?lj?k a Pirula oldalain, amihez B?RKI hozz?j?rulhat, belejav?that ?s hozz?sz?lhat.

 
 

Magyar Sz?t?r      C    Angol sz?t?r     R?vid?t?sek sz?t?ra

A ?  B C Cs D E ? F G Gy H  J K L Ly M N Ny O ? ? Ő P Q R S SZ T Ty U ? ? Ű V W X Y Z Zs
Hozz?j?rul?sok, kieg?sz?t?sek,
nem lelt szavak ?s hibajelent?sek:
K?rj?k kattintson ide.

Figyelem!!!
Az oldal tartalm
?t folyamatosan ?thelyezz?k a www.super55.com oldalra, ahol egyszerűbb ?s hat?konyabb a keres?s, egyszerűbb az ?j szavak hozz?ad?sa. Az ?j oldalhoz folyamatosan t?bb ?s t?bb nyelvet adunk. Ha a pirula.net oldalon egy adott kifejez?st nem tal?lt, k?rj?k l?togasson el a www.super55.com oldalra.

CA 125 - (bővebben)

CA 72-4 - (bővebben)

cachexia - alult?pl?lts?g, cachexia

cadaver - hulla, cadaver

cadens - s?llyedő, falling

caecum - vakb?l, cecum, (di?kok)

Caf?-au-lait folt - Caf?-au-lait spot (t?m?k)

calcanei - sarokcsont?

calcaneitis - sarokcsontgyullad?s, calcaneitis

calcaneus - sarokcsont

calcar - sarkanty?, spur

calcificatio - kalcifik?ci?, meszesed?s, calcification

calcinoma - (bővebben)

calcipenia - Nem elegendő kalcium mennyis?g a sz?vetekben ?s a testnedvekben., calcipenia

calculus - k?vecske, calculus

calix - kehely, calix

callus - csontforrad?s, callus

calva - koponya, scull

calvus pedis - ty?kszem

canalis - csatorna, kan?lis,

canalis analis - v?gb?lcsatorna, anal canal, (di?kok)

cancellous - szivacsos szerkezetű, r?csos szerkezetű (pl. csont),
Candida
- Kandida, ?lesztőgomba, sarjadz?gomba, Candida, (
t?m?k)

candida albicans - Parazita gomba amely fertőz?st okozhat a bőr?n, sz?jban, belekben ?s a h?velyben., (t?m?k)

candidiasis - candida okozta ferőz?s, (t?m?k)

cannula - Hajl?kony cső, amely v?g?n ?ltal?ban trok?r tal?lhat?, amely a test ?regeibe, csatorn?iba, vagy ereibe van bevezetve. A bevezet?s c?lja lehet folyad?kok leenged?se, gy?gyszerek bead?sa, stb...

canthus - szemzug, canthus

canul - l?sd: cannula

capillaris - hajsz?l?r, kapill?ris, capillary

capnographia - capnography, (bővebben)

capsula - tok, capsule

capsulotomia - tok seb?szeti bemetsz?se, capsulotomy

caput - fej, head

carcino- - r?k-, carcino-

carcinoma - cancer, (bővebben)

carcinoma basocellulare - alapsejtes r?k

carcinoma planocellulare - laph?mr?k

cardia ? a nyelőcső ny?l?sa a gyomorba, vagy a gyomor e ny?l?shoz kapcsol?d? r?sze, cardia

cardiae - cardi?val kapcsolatos, l?sd: cardia

cardialis oedema - cardiac edema, (bővebben)
cardio-
- sz
?v-, cardio-

cardiomegalia - sz?vmegnagyobbod?s, cardiomegaly

cardiomyopathia - sz?vizomb?ntalom, cardiomyopathy

cardiopulmonalis - a sz?vvel ?s t?dővel kapcsolatos, cardiopulmonary

cardioresp. - cardiorespiratory, a sz?v ?s l?gzőrendszert ?rintő

cardiovascularis - a sz?vvel ?s az erekkel kapcsolatos, cardivascular

cardioversio - cardioversion, A sz?v norm?lis ritmus?nak vissza?ll?t?sa gy?gyszer vagy gyakrabban elektromos ?ram ?ltal.

carditis - sz?vgyullad?s

caries - fogsz?vasod?s, csontsz?vasod?s

carina - Anat?miai szerkezetek hegygerinc-szerű kics?csosod?sa

carinalis - carinaval kapcsolatos, szint?n l?sd: carina

carina tracheae - a legals? trache?lis porc gerince, amely prominens f?lholdalak? kiemelked?st alkot a k?t el?goz? fő bronchus k?z?tt,

caro - h?s, meat

caroticus - nyaki verő?rrel kapcsolatos, carotic

carotis - arteria carotis, nyaki verő?r, carotic artery

carotis duplex - A nyaki verőerek ultahang vizsg?lata amellyel a nyaki verő?r elz?r?d?s?nak a fokozat?t, vagy a v?r?ram sebess?g?t pr?b?lj?k meghat?rozni., carotid duplex,

carpus - k?ztő,

cartilago - porc, cartilage

caseatio - sajtosod?s, caseation

caseosus - elsajtosodott, caseous

catarrhalis - hurutos, catharal

catatonia - l?sd: katatonia

cauda - farok, tail

cauda equina - l?farok, cauda equina, A subarachnoid t?ren kereszt?l fut? spin?lis ideggy?k?r k?teg a gerinccsatorn?ban az első ?gy?ki csigolya alatt, ami l?farokra hasonl?t.,

caudalis - 1. farokkal kapcsolatos, 2. A test hatuls? r?sze fel? ir?nyul? vagy a test hatuls? r?sz?n tal?lhat?., caudal, kaud?lis, farokv?gi

cauter - Forr? vas elhamvaszt?sra, vagy ?get?sre.

cavernoma - ?reges ?rdaganat, cavernoma

cavum - ?reg, cavity

cavum nasi - orr?reg, nasal cavity

cavum oris - oral cavity, (bővebben)

cavum psalterii - l?sd: cavum vergae

cavum septi pellucidi - a septum pellucid?m ?rege, (l?sd: septum pellucidum)

cavum vergae - Horizont?lis reped?szserű t?r a corpus callosum posterior egyharmada ?s az alattafekvő commissura fornicis k?z?tt, ami e k?t strukt?ra hi?nyos ?sszeolvad?s?b?l keletkezik a fet?lis fejlőd?s alatt., Verga's ventricle, cavum psalterii, hatodik kamra, sixth ventricle,

cc. in situ - szint?n l?sd: carcinoma, szint?n l?sd: in situ, carcinoma in situ

cefalo- - fej-, head

cek?lis - vakb?llel kapcsolatos, cecal

cellularis - cellular, sejtes, Sejtel, vagy sejtekkel kapcsolatos.,

cementoblastoma - Ritka, j?indulat?, odontog?n daganat amely a fogban tal?lhat? cementumb?l ered (?ltal?ban az ?lkapocs őrlőfogaib?l ered)

centralis - k?zponti

centralis facialis paresis - K?zponti idegrenszeri rendelleness?g okozta facialis ideg (7. agyideg, ami az arc izomzat?t idegzi be) k?zponti b?nul?sa, amely kontralater?lis sz?jzug lefiggyed?st okoz. A rendelleness?g lehet: agydaganat, agysz?vetz?z?d?s, bev?rz?s, sz?l?t?s., cantral facial paresis,

centriolum - centriole, Egyik a k?t hengeralak? sejt alkot?elemből, amely kilenc mikrotubulus-tripletből ?ll. A sejtoszd?d?sban van szerepe.

centripet?lis - k?z?ppont fel? ir?nyul?, centripetal

centro-lateralis - k?z?pső-oldals?, central-lateral

cephalea - fejf?j?s, headache

cephalgia - fejf?j?s, headache

cephalhaematoma - Fejtetői v?r?mleny amely a sz?l?s alatt alakul ki a fejtetőn a koponyacsont ?s k?lső csonth?rty?ja k?z?tt. Leggyakrabban a jobb falcsont f?l?tt (di?kok) fordul elő. Az ?llapotnak nincs k?ros ut?hat?sa., cephalhematoma

cephaloid - fej alak?, shaped like the head

cerebell?ris - kisagyi, cerebellar

cerebellum - kisagy, cerebellum

cerebri - agyhoz tartoz?

cerebro- - aggyal kapcsolatos

cerebrospin?lis folyad?k - agyi-gerincvelői folyad?k, liquor cerebrospinalis, cerebro spinal fluid

cerebrovascularis - az agy ?rrendszer?vel kapcsolatos, cerebrovascular

cerumen - f?lzs?r, cerumen, ear wax

cervicalis - nyaki, m?hnyaki, cervical

cervicalisatio - A m?h nyakcsatorn?j?ban tal?lhat? hengerh?m hormon?lis hat?sokra vagy a h?vely vegyhat?s?nak l?gosod?s?ra (pl. foly?s) a m?hsz?j fel?let?re is kiv?ndorol ahol norm?lisan laph?m tal?lhat?. Ez ?nmag?ban nem k?ros ?s legt?bbsz?r mag?t?l elm?lik. Begyulladhat ?s ilyenkor ?rint?sre (pl szexu?lis aktus) v?rezni kezd., cervicalisation

cervicalis dysplasia - a m?hnyak sejtjeinek rendellenes fejlőd?se vagy egy rendellenes kin?v?s ezen rendellenes fejlőd?s eredm?nyek?p

cervicalis myelitis - a nyaki gerincvelő gyullad?sa, cervical myelitis

cervicalizatio - l?sd: cervicalisatio

cervicitis - m?hnyakgyullad?s, cervicitis
cervicitis chronica - kr?nikus m?hnyakgyullad?s, chronic cervicitis

cervicocranalis - a nyakkal ?s kopony?val kapcsolatos, cervicocranial
cervicocranalis syndroma - l?sd: cervicocran?lis szindr?ma

cervicocran?lis szindr?ma - cervicocranial syndrome, Az ostorcsap?s s?r?l?s ?ltal keletkezett t?netegy?ttes (sz?d?l?s, kettősl?t?s, ?rz?kek k?d?s?l?se, a f?lek dugult ?rzete ?s fejf?j?s), (szint?n l?sd: ostorcsap?s s?r?l?s),
cervicobrachialis
- a nyakkal ?s karral kapcsolatos, cervicobrachial

cervix - nyak, cervix, neck

cervix uteri - m?hnyak, uterin cervix,

cesarea - cs?sz?ri, cesarean

cessatio - megszűn?s, cessation

chalazion - j?g?rpa, chalazion

characteropathia - karakterop?tia, k?ros jellemtelens?g, characteropathy

cheilitis - ajakgyullad?s, cheilitis, inflammation of the lip

cheilo- - ajak-, lip

cherry angioma

chiasma - kereszteződ?s, chiasma, crossing

chimera - kim?ra; egy egy?n; szerv vagy r?sz, amelynek 2 vagy t?bb genetikai k?dja van (pl. k?t k?l?mb?ző ?lől?ny sejtjeinek ?sszeolt?sa); chimera

chlamydia

Chylamydia pneumoniae - Gram-negat?v, pleomorf, intracellul?ris parazita

cholangio carcinoma - epevezet?k r?k

cholangiocelluralis carcinoma - epevezet?k sejtekből kialakul? r?k

cholangioma - epevezet?kdaganat, cholangioma

cholangiopathia - epevezet?kb?ntalom, epevezet?kbetegs?g, cholangiopathy

cholangitis - epe?tgyullad?s, cholangitis

chole- - epe-, bile-

cholecalciferol - D3-vitamin, vitamin D3

cholecysta - epeh?lyag, vesica fellea, gallbladder

cholecystae - epeh?lyaggal kapcsolatos, related to the gallbladder, part of the gallbladder

cholecystectomia - az epeh?lyag seb?szeti elt?vol?t?sa, cholecystectomy

cholecystitis - epeh?lyag-gyullad?s, cholecystitis

cholelith - epekő, bilestone

cholelithiasis - epek?vess?g, cholelithiasis

cholelithotripsia - epekőz?z?s, cholelithotripsy

cholestasis - epepang?s, az epe ?raml?s?nak elnyom?sa, 

cholesterin - l?sd: koleszterin

chondralis csontosod?s - endochondral ossification

chondritis - porcgyullad?s, chondritis

chondro- - porc-, chondro-, cartilage

chondrocalcinosis - ?lk?szv?ny, (bővebben)

chondrocita - porcsejt, chondrocyte

chondrodystrophia fetalis  - achondroplasia, Autoszom?lis domin?nsan ?r?klődő betegs?g, ahol a fibroblastn?veked?si faktor 3-as (FGF3) receptor g?n mut?lva van. Ez a betegs?g rhizomeli?s t?pus? t?rpes?ggel ?s macrocephali?val j?r, ?p intellektus mellett.

chondroma - porcdaganat

chondromalacia - porcsz?vet l?gyul?s, chondromalacia

chondromalacia patellae - a patella porcsz?vet?nek a l?gyul?sa, patellofemoral syndrome

chondromal?ci? - patelofemor?lis szindr?ma

chondromalatia - l?sd: chondromalacia

chondropathia - porcb?ntalom, porcbetegs?g, porck?rosod?s

chorda - szalag, h?r, chorda, string

chordoma - A notochord marad?kaib?l keletkező ritka csontr?k ami ?ltal?ban a gerinc als? r?sz?ben szok kezdődni., chordoma

chorea - vitust?nc, Szent Vitus t?nca, Szűnni nem akar?, komplex testmozg?s, amely nagyon rendezettnek ?s c?ltudatosnak l?tszik, de val?j?ban akaraton k?v?l t?rt?nik, chorea

chorea minor - l?sd: Sydenham chorea

chorion - (bővebben)

chorion frondosum - (bővebben)

chorionbolyhok - chorionic villi, (bővebben)

chorocapillaris - l?sd: lamina chorocapillaris

choroidea - ?rh?rtya (a szemben), choroidea

chromoperturbatio - A meddős?g kivizsg?l?s?n?l haszn?lt alapvető laparoszk?pos kivizsg?l?si m?dszer amivel a petevezet?kek ?tj?rhat?s?g?t vizsg?lj?k. A m?hnyaki kan?l?n kereszt?l k?k oldatot fecskendeznek be ?s figyelik az oldat megjelen?s?t a petevezet?kek v?g?n. chromoperturbation

chronica - l?sd: kr?nikus

chylomicron - Emulzif?lt zs?rr?szecske ami a v?rben vagy nyirokban tal?lhat? ?s a zs?rok em?szt?sekor keletkezik., chylomicron

chylomicronaemia - magas chylomicron szint a v?rben (szint?n l?sd: chyolomicron), chylomicronemia,

cianokobalamin - B12 vitamin

cianotikus - szederjes, cyanotic

cian?zis - szederjess?g, cyanosis

cicatrix - heg, scar

cicatrix mammae - emlőheg,

cingulum - ?v

cink hi?ny - zink deficiency

cink-protoporfirin - zinc-protoporphyrin (lexikon)

ciprofloxacinum - chloroquinolon antibiotikum, ciprofloxacine

circuls - k?r, circle

circulus Willisii - Willis-k?r, circle of Willis, (bővebben)

circumferentia - k?rfogat, ker?let, circumference

cirkumc?zi? - circumcision, (bővebben)

cirrhosis - cirr?zis; a k?tősz?vet kr?nikus gyullad?sa, mely a k?tősz?vet burj?nz?s?hoz, majd a szerv sorvad?s?hoz vezet (pl. m?jzsugor); cirrhosis

cirrhoticus - cirr?zisos; zsugorod?sos; cirrhotic

cirr?zis - cirrhosis; a k?tősz?vet kr?nikus gyullad?sa, mely a k?tősz?vet burj?nz?s?hoz, majd a szerv sorvad?s?hoz vezet (pl. m?jzsugor); cirrhosis

cirr?zisos - cirrhoticus; zsugorod?sos; cirrhotic

cirsectomia - t?gult visz?r seb?szeti elt?vol?t?sa,

cisterna - ciszterna, tart?ly, cistern

cistron - cisztron, a g?n legkissebb funkcion?lis egys?ge

ciszta - cyst, (bővebben)

ciszt?s fibr?zis - cystic fibrosis, (bővebben)

cisztikus - h?lyagos, t?mlős, cystic

ciszterna - cisterna, tart?ly, cistern

cisztron - cistron, a g?n legkissebb funkcion?lis egys?ge

ciszto- - h?gyh?lyag, cysto-, bladder-

cisztogr?fia - a h?gyh?lyag kontrasztanyagos r?ntgenvizsg?lata, cystography

cisztoszk?pia - h?gyh?lyagt?kr?z?s, cystoscopy

citoplazma - A sejtmagh?rty?n k?v?l elhelyezkedő sejt?llom?ny., cytoplasm

citosztatikum - sejtoszt?d?st meg?ll?t? anyag, cytostatic agent

Cladosporium - Gomba amit gyakran izol?lnak a f?ldből vagy n?v?nzmaradv?nyokb?l.

claudicatio - s?nt?t?s, limping, claudication

claudicatio intermittens - időszakos s?nt?t?s, intermittent claudication

claustrof?bia - a bez?rts?gt?l, vagy a z?rt terektől val? f?lelem, claustrophobia

clavicula - kulcscsont, clavicle, (k?p)

clitoris - csikl?, clitoris, (k?p)

cloaca - A nemi, vizeleti ?s b?l csatorna k?z?s v?gződ?se

Clostridium perfringens - (bővebben)

clysma - be?nt?s (r?gebbi kifejez?s), enema

coagulopathia - v?ralvad?si zavar, coagulopathy

coagulum - v?ralvad?k, clot, bloodclot

coaptatio - ?sszeilleszt?s, alighnment, coaptation

coarctatio - szűk?let, coarctation, narrowing

coccus - Kerek, vagy majdnem kerek mikroorganizmus (főleg bakt?rium).,

coccygeus - farkcsonti, coccygeal, related to the tailbone

cochlea - csiga (f?lben), cochlea

coecum - vakb?l
coecumba - vakb?lbe,

coeliacus - a hassal, vagy has?reggel kapcsolatos

coeliakia - l?sd: sprue

coenestopathia - cenesthopathy, (bővebben)

cognitiv - l?sd: kognit?v

coitus - k?z?s?l?s, sexual intercourse, intercourse, coitus

colangio - l?sd: cholangio

colectomia - A vastagb?l egy r?sz?nek, vagy az eg?sz vastagb?l seb?szeti elt?vol?t?sa, colectomy

coli - vastagb?llel kapcsolatos, vastagb?l?, a vastagb?lhez tartoz?,

colica renis - veseg?rcs, renal colic

colliculus seminalis - a h?gycső megemelkedett r?sze, ahol a k?t ductus seminalis kapcsol?dik a h?gycsőh?z, colliculus urethralis, seminal hillock, verumontanum

colliquatio - puhul?s, elfoly?sod?s, ell?gyul?s (a sz?vet elfajul?sa)
colliquatios necrosis - foly?kony elhal?sos bőr?g?s (kat?d alatt)
colitis
- vastagb?lgyullad?s, colitis

colitis gravis - s?lyos fek?lyes vastagb?lgyullad?s,

colitis mucosa - enteritis mucosa, kr?nikus allergi?s vastagb?l ny?lkah?rtyagyullad?s,

colitis ulcerosa - fek?lyes vastagb?lgyullad?s, ulcerative colitis

collagen - kolag?n, (bővebben)

collapsus - ?jul?s, colapse

collum - nyak, neck

coloboma - hasad?kk?pződ?s,

colon - vastagb?l, colon

colon ascendens - felsz?ll? hurkab?l, ascendent colon, (di?kok)

colon descendens - lesz?ll? vastagb?l, descendent colon, (di?kok)

colonographia - A vastagb?l k?palkot?sa pl. CT-vel vagy MR-al., colonography

colonoscopia - l?sd: kolonoszk?pia

colon sigmoideum - szigmab?l, sigmoid colon, (di?kok)

colon transversum - har?nt vastagb?l, transverse colon, (di?kok)

colorectalis - a vastagb?llel ?s v?gb?llel kapcsolatos, colorectal

colostrum - előtej, colostrum

colpitis - h?velygyullad?s, vaginitis, colpitis

colpoptosis - h?velyelőrees?s,

colposacrofixatio - sacro-colpo-fixation, (bővebben)

columna - oszlop, column
coma hepaticum
- hepatic coma, (bővebben)
comb
- femur, thigh

combart?ria - arteria femoralis, combverő?r, femoral artery

combcsont - femur, femur

combnyak - collum femoris, femoral neck

combnyakt?r?s - fractura colli femoris, femoral neck fracture

combp?lyafesz?t? izom - m. tensor fasciae latae

combs?rv - hernia femoralis, femoral hernia

combverő?r - arteria femoralis, combart?ria, femoral artery

comissura - kapcsolat,

commotio - r?zk?d?s, shake

commotio cerebri - agyr?zk?d?s,

comorbid - betegs?ggel egy?tt j?r? m?sik betegs?g,

compliance - (bővebben)
compressio
- kompresszi?, compression

compressio cerebri - nyom?s az agyra, cerebral compression

compressio spinalis - nyom?s a gerincvelőre, spinal cord compression

comprim?lt - ?sszenyomott,

comprimatum - tabletta

concha - kagyl?,

concha bulosa - Az orrkagyl? megnagyobbod?sa ?s l?gg?mb szerű kidudorod?sa. Ez egy norm?lis anat?miai vari?ns, de n?ha nagyon nagy lehet ?s elz?rhatja az orrk?r?li l?g?regeket. Ebben az esetben ezt seb?szetileg meg lehet oldani., concha bulosa

concomitans - k?s?rő, concomitant, accompanying

condylus - condyle, (bővebben)

condroma - chondroma, (bővebben)

condropathia - l?sd: chondropathia
conflu?l? - l?sd: confluens,

confluens - ?sszefoly?, confluent

confusio - confusion, zavarts?g, zavarodotts?g

congelatio - fagy?s, freezing

congestio - v?rtolul?s, congestion

conglomeratum - konglomer?tum, halmaz, Egym?st?l k?l?nb?ző anyagokb?l, vagy r?szekből ?ll? halmaz., conglomerate

coniosis - por?rtalom, coniosis

conisatio - k?p alak? sz?vetdarab kimettsz?se a m?hnyakb?l sz?vettani vizsg?lat c?lj?b?l; conisation

conjunctiva - k?tőh?rtya (szemben), conjunctiva

conjunctivitis - k?tőh?rtya-gyullad?s, conjunctivitis, konjunktivitisz, (k?pek) (szint?n l?sd: k?tőh?rtya)

conquassaatum - roncsolt, z?z?dott, crushed,

conquassatio - roncsol?s, z?z?d?s,
consanguinitas
- v?rrokons?g, consanguinity

consilium - l?sd: konz?lium

consolidatio - consolidation, (bővebben)

contagiosus - rag?lyos, contagious

contamin?lt - l?sd: kontamin?lt

continentia - visszatart?s, continence

continentia urinae - k?pess?g a vizeletvisszatart?sra, urinary continence

contraceptivum - l?sd: fogamz?sg?tl?

contrah?lt - ?sszeh?z?dott, contracted

contarctilis - ?sszeh?z?d?sra k?pes, contarctile

controlled - ellenőrz?tt

contusio - z?z?d?s, contusion

contusio thoracis - mellkasz?z?d?s, chest contusion

conus - k?p,

convex ? kifel? g?rb?lő, kissebb mint 180 fokos sz?get alkot?
convexitas - l?sd: convex

convulsio - konvulzi?, g?rcs, g?rcs?s r?ngat?z?s, g?rcs?s vonagl?s, convulsion

coprol?lia - coprolalia, (bővebben)

cor - sz?v, heart

coracoideus - holl?csőrszerű,

cordis - sz?v?, sz?vvel kapcsolatos

Cornea - a szem szaruh?rty?ja, cornea

cornu - szarv, horn

corona radiata - Peteh?m, amely a petesejt zona pelucid?j?t veszi k?r?l ?s a sejt t?pl?l?s?ra szolg?l. A peteh?mban a sejtek sug?rir?nyban vannak elhelyezkedve.

coronaria - sz?vkoszor??r, coronary artery

coronarographia - l?sd: koronogr?fia,

corpus - test, body

corpus callosum - Idegrostok vastag k?tege amely a k?t agyf?ltek?t k?ti ?ssze.

corpus luteus - s?rgatest, S?rga sz?vetmassza, amely a Graaf folliculus-ban k?pződik az ovul?ci? ut?n, ?s a progeszteron nevű hormont termeli. Ha terhess?g nem alakul ki, akkor a corpus luteum degener?l?dik (visszafejlődik). Ha terhess?g alakul ki, akkor fennmarad ?s hormot termel az eg?sz terhess?g alatt.

corpus pineale - tobozmirigy, pineal gland, pineal body, Kism?retű szerv amely a harmadik agykamra tetej?ből indul ki ?s a pia materrel van k?r?lv?ve. Elsősorban mint endokrin szerv műk?dik amely melatonint termel. ?lettani szerepe m?g nem teljesen ismert

corrugator - ?sszer?ncol?, wrinkling

cortex - k?reg, cortex

cortex cerebri - agyk?reg, cerebral cortex

cortex cingulatus - ?vk?reg, ?v alak? k?reg, (?)

corticalis - k?reggel kapcsolatos, cortical

corticalis atrophia - (agy-)k?reg sorvad?s, cortical atrophy

corticalis cysta - k?regben tal?lhat? ciszta, cortical cyst

cortico- - k?reg-, cortico-

cortisol - kortizol, (t?m?k)

coryza - n?tha, nasal dyscharge, coryza

costa - borda, rib

coxa - cs?pő,

coxae - cs?pővel kapcsolatos,

coxarthrosis - cs?pő ?z?leti k?rosod?s (degenerat?v ?s kop?sos folyamat v?gett),

coxa valga - Cs?pő deformit?s, ahol a femur nyaka ?s teste k?z?tti sz?g meg van nagyobbodva., coxa valga

coxa vara - coxa vara, (bővebben)

coxitis - a cs?pőiz?let gyullad?sa, coxitis

crampus - f?jdalommal j?r? g?rcs?s izom?sszeh?z?d?s, cramp, muscle cramp

cranialis - 1. kopony?val kapcsolatos, 2. a test fej r?sze fel? ir?nyul?, cranial

cranio- - koponya-, cranio-, scull-

craniosacralis - 1. a kopony?val ?s a keresztcsonttal kapcsolatos, 2. a paraszimpatikus idegrendszerrel kapcsolatos., craniosacral

craniotomia - a koponya seb?szeti bemetsz?se, craniotomy

cranium - koponya, scull

crassus - k?v?r, fat

C-reakt?v protein - CRP, C-reactive protein (szakok)

cremaster - f?ggesztő,

crematio - hulla?get?s, cremation

cremor - kr?m, kr?mrehasonl?t? anyag, pen?sz, tajt?k, cremor

crepitatio - serceg?s, crepitation

CREST szindr?ma - A sziszt?m?s szkler?zis egy form?ja, amely jellemzői a k?vetkezők: m?szlerak?d?s (Calcinosis) főleg sz ujjakban, Raynaud betegs?g, a nyelőcső (Esophagus) izmokellenőrz?s?nek elveszt?se ami nyel?si rendelleness?gekhez vezet, az ujjak csontjainak elv?konyod?sa (Sclerodactilia), kis v?r?s foltok az ujjakon, arcon ?s a sz?jban (Teleangiectasia)., CREST syndrome

cribriformis - szitaszerű, sievelike, cribriform

cricoideus - gyűrű szerű, gyűrűporcal kapcsolatos, cricoid

crista - taraj, crista

Crohn betegs?g - Crohn's disease, A belek kr?nikus gyullad?sos betegs?ge, amely jellemzői a belek hegesed?se, a belek fal?nak megvastagod?sa ?s a b?lelz?r?d?s.,

cross-match - 1. A v?rad? ?s a v?rt fogad? v?r?nek a kompatibilit?s pr?b?ja a transzf?zi?t megelőzve., 2. Transzplant?tumot kap? szem?ly v?r?nek a kivizsg?l?sa a transzplant?tum ellen ir?nyul? antitestek jelenl?t?re.,

cruciatus - keresztezett, crossed

cruciformis - kereszt alak?, cross shaped

crudens - l?sd: nyers

crudus - l?sd: nyers
cruris - crus-?, szint?n l?sd: crus

crus - sz?r, az als? v?gtag r?sze a bok?t?l a t?rdig,

crus cerebri - a substantia nigra el?lső r?sze,

crusta - var, crust, scab

cryo- - hideg, fagyos, fagy-

cryokezel?s - kezel?s hideggel vagy fagyaszt?ssal, cryotherapy

crypta - csőszerű bem?lyed?s

csontr?k - osteocarcinoma, bone cancer

cubitus - k?ny?k, elbow

cuboideus - k?b alak?, cube-like

cukor - saccharum, sugar

cukor- - gliko-, szacharo-, glyco-, saccharo-, sugar

cukorbetegs?g - diabetes mellitus, diabetes

cukorvizel?s - glikoz?ria, glycosuria

cum - with, (bővebben)

cuneiformis - ?k alak?,

cuneus - ?k, mindk?t agyf?lteke occipit?lis lebeny?nek a medi?lis r?sze,

curettage - m?hkapar?s, curettage

curvatura - g?rb?let, curvature

Cushing-szindr?ma - a mell?kvese fokozott műk?d?s?ből eredő szindr?ma, Cushing's syndrome, (bővebben)

cuspidalis - hegyes, pointed

cutan - bőrrel kapcsolatos, cutaneous

cutaneus - bőrrel kapcsolatos, cutaneous

cutis - bőr, skin

cutis marmorata - m?rv?ny bőr, m?rv?nyra hasonl?t? bőr,

C-vitamin - aszkorbinsav, vitamin C

cyanosis - l?sd: cian?zis

cylinder - henger

cysta - l?sd: ciszta

cystae - ciszt?k

cystae hepatis - m?jciszt?k, h?jagszerű ?regek jelenl?te a m?jban, liver cysts

cystae renis - vese ciszt?k, renal cysts

cysta renis - vese ciszta, renal cyst
cysta renis l.d. - jobb oldali veseciszta (szint?n l?sd: ciszta), right sided renal cyst, R renal cyst
cysta renis l.s. - bal oldali veseciszta (szint?n l?sd: ciszta), left sided renal cyst, L renal cyst

cysta ovarii k.m.n. - (bővebben)

cysta septi pellucidi - a septum pellucidum ciszt?ja, (szin?n l?sd: ciszta, szint?n l?sd: septum pellucidum)

cystectomia - ciszta seb?szeti elt?vol?t?sa (?rthetik epeh?lyagra, vagy h?gyh?lyagra is), cystectomy

cysticercosis - bors?kabetegs?g, cysticercosis

cysticus - l?sd: cisztikus

cystitis - h?gyh?lyaggyullad?s, cystitis, bladder infection

cystitis chronica - kr?nikus h?gyh?lyaggyullad?s, chronic cystitis

cystitis recidivans - viszat?rő h?gyh?lyaggyullad?s, recurrent cystitis

cystolithiasis - k?vek jelenl?te a h?gyh?lyagban, cystolithiasis

cystosus - l?sd: cisztikus

cyto- - sejtel kapcsolatos

cystocele - cystokele, h?gyh?lyags?rv, cystocele

cystocele vaginalis - h?velyfal előes?ssel j?r? h?gyh?lyags?rv,

cystokele - l?sd: cystocele

cystopyelitis - a h?gyh?lyag ?s a vesemedence gyullad?sa

cysto-rectocele - a cystocele vaginalis ?s rectocele egy?ttes előfordul?sa,

cystosus - l?sd: cisztikus

cytol?gia - sejttan, cytology

cytolysis - sejtpusztul?s, sejtsz?tes?s

cytomegalovirus - Herpesviridae csal?dba tartoz? Human herpes virus 5, DNS v?rus

cytop?nia - alacsony sejtsz?m,
cytosol
- a cytoplazma
foly?kony alkot?r?sze, cytosol

 

Ha egy adott kifejez?st nemtal?lni oldalunkon, javasoljuk a www.super55.com oldalat

 

 

 

A Pirula csak oktat?si ?s ismeretterjeszt? c?lb?l ?zemel ?s nem orvosi tan?csad?s vagy orvosi szolg?ltat?s c?lj?b?l. Az orvosi vagy m?s d?nt?s csak szakk?pzett eg?szs?g?gyi szolg?ltat?val val? megvitat?s ut?n hozand?. Nem v?llalunk semmilyen felel?ss?get b?rmilyen s?r?l?s?rt vagy eg?szs?g?gyi baleset?rt, ami az internetes oldalunkon tal?lhat? inform?ci?k haszn?lat?val ?sszef?gg?sbe hozhat?.
M?diaaj?nlatunk itt tal?lhat?

? Copyright 2004-2005  Pirula minden jog fenntartva